https://www.woww.be/dekunstvanhetverleiden

Introductie tot Systemisch Denken deel 2

https://mailchi.mp/70176735e82e/systemischleiderschap

De opleiding ‘Introductie tot Systemisch Leiderschap’ is bedoeld om voorbij de traditionele manier van “probleem oplossen” te kijken.
Systemisch leiderschap nodigt je uit om vanuit een ander bewustzijn naar de realiteit te kijken.

Tijdens deze opleiding die uit 4 dagdelen bestaat, leer je vanuit een ander perspectief te kijken.
Dat levert niet alleen verbreding op, maar ook inzicht in wetmatigheden en dynamieken die spelen in de uitdaging of de problemen waarmee je te maken hebt.
Je leert hoe ‘leidende principes’ vaak onze eigen waarneming verstoren,  waardoor we minder helder observeren.

“Systemisch Leiderschap” is een essentiële vaardigheid voor de leider van de toekomst.
Het is complementair met de meer traditionele manier van probleemanalyse.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *