https://www.woww.be/dekunstvanhetverleiden

STOP MET VERGADEREN

TIJDSVERSPILLING ZONDER RESULTAAT

STOP MET VERGADEREN

GA VERKADEREN!

STOP MET VERGADEREN

TE VEEL RUIS

STOP MET VERGADEREN

INEFFICIËNTE METHODIEK

Wat is verkaderen?

In een wereld waar tijd kostbaar is en efficiëntie een cruciale rol speelt in het succes van een bedrijf, is het belangrijk de juiste skills te ontwikkelen.

Eén van de belangrijkste skills is het efficiënt problemen oplossen.

En dat gebeurd meestal in een vergadering

Maar een vergadering is een toonvoorbeeld van hoe het niet moet.

Bij veel bedrijven heerst er een vergadercultuur die tijdrovend

en inefficiënt is.

In het onderstaande filmpje leggen we uit waarom een vergadering geen resultaat oplevert..

Hoog tijd om over te stappen naar een meer gefaciliteerde

en gestructureerde aanpak.

Door te VERKADEREN leggen we de focus op doelgerichtheid en resultaten.

We creëren een gestructureerde omgeving waarin iedereen helderheid heeft over de doelstellingen en verwachtingen.

Een Verkadering brengt niet alleen transparantie, maar bevordert ook actieve betrokkenheid en deelname van alle teamleden. Ook de minder extraverte deelnemers komen plots met goede ideeën.

Het VERKADEREN stelt ons in staat om sneller beslissingen te nemen. Door vooraf gedefinieerde kaders en richtlijnen vast te stellen, verminderen we de kans op onnodige zijpaden en verzekeren we een gestroomlijnde discussie. Dit draagt bij aan een effectievere allocatie van tijd en middelen.

Een Verkadering bevordert ook een cultuur van samenwerking. Door deelnemers te betrekken bij het vaststellen van de kaders, creëren we een gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Dit draagt bij aan een positieve werkomgeving en versterkt het teamgevoel.

Bovendien kunnen we met een Verkadering de output van vergaderingen aanzienlijk verbeteren. We leggen niet alleen de nadruk op praten, maar ook op daadwerkelijke besluitvorming en actieplannen. Dit leidt tot concrete resultaten en een meetbare vooruitgang.

Laten we het traditionele vergaderen transformeren naar een dynamische VERKADERING.

7 redenen om te gaan VERKADEREN!

q

Focus en Doelgerichtheid

De facilitator gaat helpen om de focus van de verkadering te behouden en ervoor te zorgen dat de deelnemers op koers blijven. Dit helpt om het doel van de verkadering te bereiken zonder af te dwalen.

Participatie:

De getrainde facilitator gaat een inclusieve omgeving creëren waarin alle deelnemers worden aangemoedigd om bij te dragen. Dit verbetert de betrokkenheid en input van alle teamleden.

}

Tijdsefficiëntie:

De facilitator gaat ervoor zorgen dat de verkadering binnen de geplande tijdslimieten blijft. Dit helpt om kostbare tijd van deelnemers te besparen en bevordert een efficiënte werkomgeving.

Conflictoplossing:

Als er meningsverschillen of conflicten ontstaan tijdens de vergadering, gaat de  facilitator helpen bij het identificeren en oplossen van deze kwesties, waardoor een positieve samenwerkingsomgeving wordt bevorderd.

Structuur en agendabeheer:

De facilitator gaat een duidelijke agenda opstellen en ervoor zorgen dat de verkadering gestructureerd verloopt. Dit helpt om de besprekingen georganiseerd te houden en ervoor te zorgen dat alle onderwerpen aan bod komen.

Creativiteit en Innovatie:

Door het gebruik van verschillende faciliteringstechnieken gaat een facilitator een stimulerende omgeving creëren die de creativiteit en innovatie van het team bevordert.

l

Follow-up en Actiepunten:

De facilitator gaat helpen bij het identificeren van concrete actiepunten en het opstellen van een follow-upplan. Dit zorgt ervoor dat wat tijdens de verkadering is besproken ook daadwerkelijk wordt geïmplementeerd.

VERKADEREN draagt bij aan een positieve teamcultuur en verbetert de algehele productiviteit en teamefficiëntie.

Wil je meer weten over deze workshop, open-training of incompany?

 

Boek hieronder een teams-meeting met ons!

Vraag het aan een expert dat kan nog vandaag!

Wil je snel advies hebben, klik op deze button en plan snel een TEAMS-meeting met ons in!

brainstorm
brainstorm
Brainstorm 1